Δημοσιεύσεις

Άρθρα

  • Ε. Kalagiakos, Länderbericht Griechenland, άρθρο σχετικά με το δίκαιο των ακινήτων στην Ελλάδα, στο συλλογικό τόμο Immobilienerwerb unter besonderer Berücksichtigung des Erwerbs durch Ausländer, εκδότης: DACH-Europäische Anwaltsvereinigung e.V., στον τόμο 35, ημερομηνία έκδοσης: 2010, ISBN: 978-3-7255-6185-8, εκδοτικός οίκος: Verlag Schulthess Juristische Medien AG, Zürich Verlag Schulthess Juristische Medien AG, Zürich
  • Ε. Kalagiakos, Vertretung alter Menschen in Griechenland, die nicht mehr handeln können, άρθρο σχετικά με τη δικαστική συμπαράσταση ενηλίκων στην Ελλάδα, Institut für Betreuungsrecht-Kester-Haeusler-Forschungsinstitut, στην ιστοσελίδα: http://www.internationales-betreuungsrecht.de
  • Ε. Kalagiakos, Grundlagen der VO Nr. 1072/2009 vom 21.10.2009 über gemeinsame Regeln für den Zugang zum Markt des grenzüberschreitenden Güterkraftverkehrs, άρθρο σχετικά με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών, στο συλλογικό τόμο Transportrecht, εκδότης: DACH-Europäische Anwaltsvereinigung e.V., στον τόμο 38, ημερομηνία έκδοσης: 2012, ISBN: 978372566198, εκδοτικός οίκος: Verlag Schulthess Juristische Medien AG, Zürich Verlag Schulthess Juristische Medien AG, Zürich
  • Ε. Kalagiakos, Das Vergaberecht in Griechenland, άρθρο σχετικά με το ελληνικό Δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων, στο συλλογικό τόμο Verwaltungsverfahren und Verwaltungsgerichtsbarkeit, εκδότης: DACH-Europäische Anwaltsvereinigung e.V., στον τόμο 45, ημερομηνία έκδοσης: 2015, ISBN: 978-3-7255-7438-4, εκδοτικός οίκος: Verlag Schulthess Juristische Medien AG, Zürich Verlag Schulthess Juristische Medien AG, Zürich
  • Ε. Kalagiakos, Greek Transport Law, Overwiew of the Greek Road Transport Law, Journal for International Trade and Transport Law, L A R C I E R I H T 2018 / 4, http://iht.larciergroup.com PDF

Σχολιασμός Αποφάσεων:

Ε. Καλαγιάκος, Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 1/2015, σελ. 101-107, σχόλιο στις αποφάσεις αριθμ. 981/2014 και 982/2014 του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, Ε.Π.Ε.Υ., Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών (ν. 2533/1997). www.cieel.gr. PDF

Διαλέξεις – Σεμινάρια:

  • Ε. Καλαγιάκος, Διάλεξη με θέμα griechisches Immobilienrecht, το Δίκαιο των ακινήτων στην Ελλάδα στα πλαίσια συνεδρίου που διοργάνωσε η DACH-Europäische Anwaltsvereinigung e.V. στις 16-18 Σεπτεμβρίου 2010 στη Λωζάνη.
  • Ε. Καλαγιάκος, Εισηγητής στο Σεμινάριο με θέμα Το Δίκαιο των οδικών μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), που διοργάνωσε στις 27 Ιουνίου 2016 η Οικονομοτεχνική  Seminars A.E. στην Αθήνα.
  • Ε. Καλαγιάκος, Διάλεξη με θέμα Griechisches Transport- und Transportversicherungsrecht, το ελληνικό μεταφορικό και ασφαλιστικό Δίκαιο στα πλαίσια νομικού συνεδρίου που διοργάνωσε ο δικηγορικός γερμανικός σύλλογος (deutscher Anwaltverein e.V.) στις 4. Απριλίου 2019 στο Ντίσελντορφ PDF.
  • Ε. Καλαγιάκος, Introduction to banking law in Greece, Διάλεξη με θέμα το ελληνικό τραπεζικό Δίκαιο στα πλαίσια συνεδρίου που διοργάνωσε ο δικηγορικός γερμανικός σύλλογος στις 2. Μαίου 2019 στην Αθήνα PDF / LINK.