Δημοσιεύσεις

Άρθρα

Σχολιασμός Αποφάσεων:

Ε. Καλαγιάκος, Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 1/2015, σελ. 101-107, σχόλιο στις αποφάσεις αριθμ. 981/2014 και 982/2014 του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, Ε.Π.Ε.Υ., Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών (ν. 2533/1997). www.cieel.gr. PDF

Διαλέξεις – Σεμινάρια:

  • Στις 14 έως 17 Ιουνίου 2023  πραγματοποιήθηκε το ετήσιο δικηγορικό συνέδριο του γερμανικού δικηγορικού συλλόγου «Deutscher Anwaltverein e.V.» (https://anwaltverein.de) στο Wiesbaden της Γερμανίας, με θέμα «Δίκαιο και Βιωσιμότητα» (Recht und Nachhaltigkeit”). Η εκδήλωση έδωσε μια εξαιρετική ευκαιρία να παρουσιαστούν οι διάφορες πτυχές του δικαίου για την κλιματική αλλαγή στη διεθνή, ενωσιακή και εθνική του διάσταση. Την Ελλάδα εκπροσώπησε στο συνέδριο ο κ. Επαμεινώνδας Καλαγιάκος, Δικηγόρος, από το δικηγορικό γραφείο Καλαγιάκος & Συνεργάτες, ο οποίος  έδωσε διάλεξη με θέμα «Κλιματική αλλαγή και Ψηφιακή Μετάβαση στην Ελλάδα» και αναφέρθηκε εκτενώς στις διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές δεσμεύσεις της χώρας, καθώς και στον Εθνικό Κλιματικό Νόμο, ο οποίος ρυθμίζει την πορεία της χώρας προς την κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050, εξειδικεύοντας την ευρωπαϊκή δέσμευση με ενδιάμεσους στόχους και προϋπολογισμούς άνθρακα για κάθε ρυπογόνο τομέα, υπογραμμίζοντας τη σημασία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Επίσης επισημάνθηκαν οι αλλαγές που έχουν επέλθει στο δίκαιο της ενέργειας, με έμφαση την προώθηση της νομοθεσίας για την ενίσχυση της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη μεταρρύθμιση της αγοράς ενέργειας και την  ενίσχυση της διασύνδεσή της με την υπόλοιπη Ευρώπη. Η Ελλάδα έχει από το 2016 υπερδιπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ τόσο της αιολικής όσο και της ηλιακής φωτοβολταϊκής ενέργειας. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), μαζί με την υπάρχουσα υδροηλεκτρική ενέργεια κάλυψαν το 2022 σχεδόν το ήμισυ της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το 2022 η Ελλάδα είχε το 7ο υψηλότερο ποσοστό στον κόσμο ως προς την διείσδυση ήλιου και ανέμου στην ηλεκτροπαραγωγή. Επίσης παρουσιάστηκε η σημαντική πρόοδος των τελευταίων χρόνων, ιδιαίτερα στα χρόνια της κρίσης του κορονοϊού,  που έχει κάνει η Ελλάδα στη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης και της ελληνικής οικονομίας.
  • Στις 28 Απριλίου 2023 πραγματοποιήθηκε στο Αμβούργο το 6ο Συνέδριο Μεταφορών του «Traditionsverein Deutscher Transportversicherer e.V.» (www.verein-tdv.de). Η εκδήλωση έδωσε μια εξαιρετική ευκαιρία να έρθουν σε επαφή κορυφαίοι εκπρόσωποι όλων των κλάδων των μεταφορών και των ασφαλίσεων και να ανταλλάξουν απόψεις για τρέχοντα θέματα. Ανάμεσα στους ομιλητές που έδωσαν διαλέξεις για διάφορα επίκαιρα θέματα, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν η διάλεξη με θέμα «Διαταραχή εφοδιαστικής αλυσίδας και ευθύνη για συνδυαστικές (συνδυασμένες) μεταφορές», μια νομική σύγκριση Ελλάδας/Γερμανίας/Γαλλίας των τριών μελών του Δικτύου ATLO (www.atlo-legal.net/de): του κ. Επαμεινώνδα Καλαγιάκου, δικηγόρου, από το δικηγορικό γραφείο Καλαγιάκος & Συνεργάτες, του κ. Folkert Baars, δικηγόρου, από το δικηγορικό γραφείο Grimme & Partners/Hamburg καθώς και της κα Monique Stengel, δικηγόρου, από το δικηγορικό γραφείο Stengel/Paris.
  • Ε. Καλαγιάκος, Introduction to banking law in Greece, Διάλεξη με θέμα το ελληνικό τραπεζικό Δίκαιο στα πλαίσια συνεδρίου που διοργάνωσε ο δικηγορικός γερμανικός σύλλογος στις 2. Μαίου 2019 στην Αθήνα PDF / LINK.
  • Ε. Καλαγιάκος, Διάλεξη με θέμα Griechisches Transport- und Transportversicherungsrecht, το ελληνικό μεταφορικό και ασφαλιστικό Δίκαιο στα πλαίσια νομικού συνεδρίου που διοργάνωσε ο δικηγορικός γερμανικός σύλλογος (deutscher Anwaltverein e.V.) στις 4. Απριλίου 2019 στο Ντίσελντορφ PDF.
  • Ε. Καλαγιάκος, Εισηγητής στο Σεμινάριο με θέμα Το Δίκαιο των οδικών μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), που διοργάνωσε στις 27 Ιουνίου 2016 η Οικονομοτεχνική  Seminars A.E. στην Αθήνα.
  • Ε. Καλαγιάκος, Διάλεξη με θέμα griechisches Immobilienrecht, το Δίκαιο των ακινήτων στην Ελλάδα στα πλαίσια συνεδρίου που διοργάνωσε η DACH-Europäische Anwaltsvereinigung e.V. στις 16-18 Σεπτεμβρίου 2010 στη Λωζάνη.