Το δικηγορικό μας γραφείο «Καλαγιάκος & Συνεργάτες» ιδρύθηκε το 1998 στην Αθήνα και έκτοτε προσανατολίστηκε στην παροχή νομικών συμβουλών κυρίως σε γερμανόφωνες επιχειρήσεις, αλλά και σε ιδιώτες αλλοδαπούς καθώς και Έλληνες κατοίκους εξωτερικού σε υποθέσεις τους στην Ελλάδα.

Πρόσφατα Άρθρα

  • Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε με την απόφαση του C-321/19 της 28ης Οκτωβρίου 2020 ότι το ύψος των γερμανικών διοδίων για φορτηγά μικτού βάρους άνω των 7,5 τόνων είναι υπερβολικό και αντίθετο με την ε...

  • Με το παρόν παρουσιάζουμε συνοπτικά τις σημαντικότερες τροποποιήσεις που εισάγονται με τις διατάξεις του νόμου Ν. 4679/2020 (ΦΕΚ Α 71/20-3-2020) για τα εμπορικά σήματα, ο οποίος καταργεί τον προϊσχύον...

  • Τα Incoterms (International Commercial Terms), παρόλο τον προαιρετικό τους χαρακτήρα, αποτελούν τυποποιημένους και παγκοσμίως αναγνωρισμένους όρους για τις διεθνείς αλλά και τις εσωτερικές αγοραπωλησί...

  • Με την ψήφιση του νέου Νόμου 4640/2019 (ΦΕΚ Α 190/30.11.2019) – Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις καθορίστηκε το νέο πλαίσιο που διέπει τη Διαμεσολάβηση, εισάγοντας σύγχρονους κανόνες π...