Το δικηγορικό μας γραφείο «Καλαγιάκος & Συνεργάτες» ιδρύθηκε το 1998 στην Αθήνα και έκτοτε προσανατολίστηκε στην παροχή νομικών συμβουλών κυρίως σε γερμανόφωνες επιχειρήσεις, αλλά και σε ιδιώτες αλλοδαπούς καθώς και Έλληνες κατοίκους εξωτερικού σε υποθέσεις τους στην Ελλάδα.

Πρόσφατα Άρθρα