Επικοινωνία

Δικηγορικό Γραφείο
Καλαγιάκος & Συνεργάτες
Καλλιδρομίου 30
11473 Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ: + 30 210 3216108
Fax: + 30 210 3216758
Email: kalagiakos.e@dsa.gr
Email: kanzlei@kalagiakos-partner.eu

Γραφείο Ελβετίας
Mosenstrasse 46 CH – 8854
Galgenen SZ
Ελβετία
Τηλ: +41 55 450 24 20
Fax: +41 55 450 24 29
Email: kanzlei@kalagiakos-partner.eu

Φόρμα Επικοινωνίας