Μέλη του γραφείου

Επαμεινώνδας Καλαγιάκος, Δικηγόρος, Διαμεσολαβητής

 • Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Αμβούργου Γερμανίας, 1993.
 • Μεταπτυχιακές σπουδές στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο στην Νομική Σχολή
  του Πανεπιστημίου Ζάαρλαντ Γερμανίας, 1994.
 • Δικηγόρος Αθηνών από το 1996, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω
 • Άδεια ασκήσεως Δικηγόρου στη Γερμανία, 1999.
 • Tομείς Δραστηριότητας: Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Μεταφορών,
  Ασφαλιστικό Δίκαιο, Δίκαιο Ανταγωνισμού, Βιομηχανική Ιδιοκτησία,
  Ευρωπαϊκό Δίκαιο.
 • Ξένες γλώσσες: Γερμανικά, Αγγλικά.

Δημοσιεύσεις-Συλλογικά έργα:

 • «Länderbericht Griechenland, άρθρο σχετικά με το δίκαιο των ακινήτων στην Ελλάδα, στο συλλογικό τόμο «Immobilienerwerb unter besonderer Berücksichtigung des Erwerbs durch Ausländer», εκδότης: DACH- Europäische Anwaltsvereinigung e.V., στον τόμο 35, ημερομηνία έκδοσης: 2010, ISBN: 978-3-7255-6185-8, εκδοτικός οίκος: Verlag Schulthess Juristische Medien AG, Zürich Verlag Schulthess Juristische Medien AG, Zürich
 • «Vertretung alter Menschen in Griechenland, die nicht mehr handeln können», άρθρο σχετικά με τη δικαστική συμπαράσταση ενηλίκων στην Ελλάδα, Institut für Betreuungsrecht-Kester-Haeusler-Forschungsinstitut, στην ιστοσελίδα: http://www.internationales-betreuungsrecht.de
 • «Grundlagen der VO Nr. 1072/2009 vom 21.10.2009 über gemeinsame Regeln für den Zugang zum Markt des grenzüberschreitenden Güterkraftverkehrs», άρθρο σχετικά με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών, στο συλλογικό τόμο «Transportrecht», εκδότης: DACH- Europäische Anwaltsvereinigung e.V., στον τόμο 38, ημερομηνία έκδοσης: 2012, ISBN: 978372566198, εκδοτικός οίκος: Verlag Schulthess Juristische Medien AG, Zürich Verlag Schulthess Juristische Medien AG, Zürich
 • «Transportrecht in Griechenland», Παρουσίαση με θέμα το Δίκαιο των Μεταφορών στην Ελλάδα σε γερμανούς συναδέλφους στα πλαίσια Σεμιναρίου που διοργάνωσε ο δικηγορικός γερμανικός σύλλογος (deutsche Anwaltsakademie) στην Αθήνα το 2015. deutschen Anwaltsakademie
 • «Das Vergaberecht in Griechenland», άρθρο σχετικά με το ελληνικό Δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων, στο συλλογικό τόμο «Verwaltungsverfahren und Verwaltungsgerichtsbarkeit», εκδότης: DACH- Europäische Anwaltsvereinigung e.V., στον τόμο 45, ημερομηνία έκδοσης: 2015, ISBN: 978-3-7255-7438-4, εκδοτικός οίκος: Verlag Schulthess Juristische Medien AG, Zürich Verlag Schulthess Juristische Medien AG, Zürich

Σχολιασμός Αποφάσεων:

Ε. Καλαγιάκος. Σχόλιο στις αποφάσεις του Αρείου Πάγου (Α1 Πολιτικού Τμήματος), απόφαση αριθμ. 981/2014 και 982/2014, Ε.Π.Ε.Υ., Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών (ν. 2533/1997), Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 2015 (107-111), www.cieel.gr.

Αιμιλία Στρουμπίνη, Δικηγόρος

 • Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 1983.
 • Δικηγόρος Αθηνών από το 1985, Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις.
 • Tομείς Δραστηριότητας: Δίκαιο Μεταφορών, Τροχαία, Ακίνητα,  Δίκαιο συμβάσεων.
 • Ξένες γλώσσες: Αγγλικά.