Μέλη του γραφείου

Επαμεινώνδας Καλαγιάκος, Δικηγόρος, Διαμεσολαβητής

 • Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Αμβούργου Γερμανίας, 1993.
 • Μεταπτυχιακές σπουδές στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο στην Νομική Σχολή
 του Πανεπιστημίου Ζάαρλαντ Γερμανίας, 1994.
 • Δικηγόρος Αθηνών από το 1996, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω
 • Άδεια ασκήσεως Δικηγόρου στη Γερμανία, 1999.
 • Tομείς Δραστηριότητας: Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Μεταφορών, Ασφαλιστικό Δίκαιο, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, 
Ευρωπαϊκό Δίκαιο.
 • Ξένες γλώσσες: Γερμανικά, Αγγλικά.

Ελένη Καλαϊτζάκη, Δικηγόρος

 • Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 1983.
 • Δικηγόρος Αθηνών από το 1985, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω
 • Tομείς Δραστηριότητας: Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Ασφαλιστικό Δίκαιο, Βιομηχανική Ιδιοκτησία.
 • Ξένες γλώσσες: Γερμανικά, Αγγλικά.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αιμιλία Στρουμπίνη, Δικηγόρος

 • Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 1983.
 • Δικηγόρος Αθηνών από το 1985, Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις.
 • Tομείς Δραστηριότητας: Δίκαιο Μεταφορών, Δίκαιο Ακινήτων, Δίκαιο συμβάσεων.
 • Ξένες γλώσσες: Αγγλικά.

Σοφία Καστώρα, Δικηγόρος

 • Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 1989.
 • Δικηγόρος Αθηνών από το 1991, Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις.
 • Tομείς Δραστηριότητας: Εμπορικό Δίκαιο, Ασφαλιστικό Δίκαιο, Τροχαία, Είσπραξη Απαιτήσεων.
 • Ξένες γλώσσες: Γερμανικά, Αγγλικά.