Το γραφείο μας

Το δικηγορικό μας γραφείο «Καλαγιάκος & Συνεργάτες» ιδρύθηκε το 1998 στην Αθήνα και έκτοτε προσανατολίστηκε στην παροχή νομικών συμβουλών κυρίως σε γερμανόφωνες επιχειρήσεις, αλλά και σε ιδιώτες αλλοδαπούς καθώς και Έλληνες κατοίκους εξωτερικού σε υποθέσεις τους στην Ελλάδα. Το γραφείο μας παρέχει επίσης λόγω της γνώσης και του γερμανικού Δικαίου νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία.

Το Γραφείο ειδικεύεται στο Εμπορικό Δίκαιο, στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, στο Δίκαιο των Μεταφορών/Logistics (Εθνικές και Διεθνείς οδικές, θαλάσσιες, σιδηροδρομικές και αεροπορικές Μεταφορές), στο Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο, στο Δίκαιο των σημάτων, στο Δίκαιο των φαρμάκων, στο Δίκαιο των Ακινήτων, στο κληρονομικό Δίκαιο καθώς και τη Διαμεσολάβηση.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες καλύπτουν τόσο τη συμβουλευτική όσο και τη δικαστική εκπροσώπηση των εντολέων μας ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και κάθε άλλης δικαστικής αρχής.

Εργαζόμαστε με ταχύτητα και ακρίβεια, δίνουμε έμφαση στην εξειδίκευση και παρέχουμε υψηλής ποιότητας νομικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών μας. Συμμετέχουμε και ως εισηγητές σε συνέδρια και ημερίδες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με θέματα που εμπίπτουν στους ειδικότερους τομείς δικαίου όπου δραστηριοποιούμαστε. Επιπλέον διαθέτουμε ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών στην Ελλάδα, στη Γερμανία, Αυστρία καθώς και στην Ελβετία.

Ιδρυτικό μέλος του Γραφείου είναι ο δικηγόρος Αθηνών και διαμεσολαβητής Επαμεινώνδας Καλαγιάκος, κάτοχος Πτυχιακού Τίτλου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Αμβούργου και Μεταπτυχιακού Τίτλου στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Ζάαρλαντ της Γερμανίας.