Το γραφείο μας

Το δικηγορικό μας γραφείο «Καλαγιάκος & Συνεργάτες» ιδρύθηκε το 1998 στην Αθήνα και έκτοτε προσανατολίστηκε στην παροχή νομικών συμβουλών κυρίως σε γερμανόφωνες επιχειρήσεις, αλλά και σε ιδιώτες αλλοδαπούς καθώς και Έλληνες κατοίκους εξωτερικού σε υποθέσεις τους στην Ελλάδα.

Το Γραφείο εξειδικεύεται στο Εμπορικό Δίκαιο, στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, στο Δίκαιο των Μεταφορών/Logistics (Εθνικές και Διεθνείς οδικές, θαλάσσιες, σιδηροδρομικές και αεροπορικές Μεταφορές), στο Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο, στο Δίκαιο των σημάτων, στο Δίκαιο των φαρμάκων, στο Δίκαιο Ακινήτων, στο κληρονομικό Δίκαιο καθώς επίσης και τη Διαμεσολάβηση.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες καλύπτουν τόσο τη συμβουλευτική όσο και τη δικαστική εκπροσώπηση των εντολέων μας ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και κάθε άλλης δικαστικής αρχής.

Εργαζόμαστε με ταχύτητα και ακρίβεια, δίνουμε έμφαση στην εξειδίκευση και παρέχουμε υψηλής ποιότητας νομικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών μας. Επιπλέον διαθέτουμε ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών στην Ελλάδα, στη Γερμανία καθώς και στην Ελβετία.

Ιδρυτικό μέλος του Γραφείου είναι ο δικηγόρος Αθηνών και διαμεσολαβητής Επαμεινώνδας Καλαγιάκος, κάτοχος Πτυχιακού Τίτλου του Πανεπιστημίου του Αμβούργου και Μεταπτυχιακού Τίτλου στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Ζάαρλαντ της Γερμανίας.