Οι νέοι Incoterms 2020®

Οι νέοι Incoterms 2020®

Επαμεινώνδας Δ. Καλαγιάκος, 14 Δεκεμβρίου 2019

Οι Διεθνείς Εμπορικοί Όροι Incoterms (International Commercial Terms), παρόλο τον προαιρετικό τους χαρακτήρα, αποτελούν τυποποιημένους και παγκοσμίως αναγνωρισμένους όρους για τις διεθνείς αλλά και τις εσωτερικές αγοραπωλησίες προϊόντων.

Αναφέροντας τους Incoterms στις συμβάσεις τους, ο αγοραστής και ο πωλητής περιορίζουν την αβεβαιότητα που μπορεί να προκύψει σε μία διεθνή συναλλαγή με τις διαφορετικές εμπορικές πρακτικές και ερμηνείες από χώρα σε χώρα, καθώς περιγράφουν με σαφήνεια τις βασικές υποχρεώσεις και την ευθύνη του πωλητή και του αγοραστή σε σχέση με την παράδοση των αγαθών, τη μεταβίβαση των κινδύνων και την καταβολή δαπανών κατά τη μετακίνηση των εμπορευμάτων από την αποθήκη του προμηθευτή μέχρι τον τελικό τόπο προορισμού που έχει συμφωνηθεί.

Οι Incoterms δεν πραγματεύονται όμως διάφορα ζητήματα, όπως η μεταβίβαση κυριότητας των εμπορευμάτων ή οποιαδήποτε ζητήματα που μπορούν να προκύψουν λόγω αθέτησης της σύμβασης. Αυτά ρυθμίζονται στη σύμβαση πώλησης ή στο εφαρμοστέο δίκαιο που συμφωνείται ότι θα διέπει τη σύμβαση.

Εκδόθηκαν για πρώτη φορά το 1936 από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (International Chamber of Commerce – ICC) και από τότε ενημερώνονται τακτικά, ώστε να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις και τις αλλαγές που συμβαίνουν, προκειμένου να βοηθήσουν στην περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη της παγκόσμιας οικονομίας και του διεθνούς εμπορίου. Περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα  International Chamber of Commerce – ICC: https://iccwbo.org/

Από την 1. Ιανουάριου 2020 θα τεθεί σε ισχύ η πιο πρόσφατη έκδοση των Incoterms 2020 και θα αποτελέσει συνέχεια της τρέχουσας έκδοσης των Ιncoterms 2010, την οποία και θα αντικαταστήσει.

Η νέα έκδοση αποσαφηνίζει περαιτέρω τους διαφόρους όρους και έχει ως στόχο να βοηθήσει τους εμπόρους, ώστε να επιλέξουν τους πλέον κατάλληλους όρους για την δική τους περίπτωση αναλόγως του τρόπου μεταφοράς και παράδοσης των εμπορευμάτων τους. Η σημαντικότερη αλλαγή της νέας έκδοσης είναι η αντικατάσταση του όρου DAT από τον όρο DPU.

Όταν τα συμβαλλόμενα μέρη ενσωματώσουν στη σύμβαση πώλησης κάποια ρήτρα των Incoterms θα πρέπει πάντοτε να γίνεται ρητή αναφορά στην τρέχουσα έκδοση των Ιncoterms.

Η νέα έκδοση των Incomterms 2020®, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από την 1. Ιανουάριου 2020:

 • EXW (Ex Works): Εκ του εργοστασίου ….κατονομαζόμενος τόπος
 • FCA (Free Carrier): Ελεύθερο στο μεταφορέα ….κατονομαζόμενος τόπος
 • CPT (Carriage Paid to): Μεταφορά πληρωμένη μέχρι …κατονομαζόμενος τόπος προορισμού
 • CIP (Carriage and Insurance Paid to): Μεταφορά και ασφάλεια πληρωμένη μέχρι …κατονομαζόμενος τόπος προορισμού
 • DPU (Delivered at Place Unloaded): Παραδοτέο για εκφόρτωση …κατονομαζόμενος τόπος προορισμού
 • DAP (Delivered at Place): Παραδοτέο για εκφόρτωση …κατονομαζόμενος τόπος προορισμού
 • DDP (Delivered Duty Paid): Παραδοτέο με δασμό πληρωμένο …κατονομαζόμενος τόπος προορισμού
 • FAS (Free Alongside Ship): Ελεύθερο παραπλεύρως του …κατονομαζόμενο λιμάνι φόρτωσης
 • FOB (Free On Board): Ελεύθερο επί του …κατονομαζόμενο λιμάνι φόρτωσης
 • CFR (Cost and Freight): Αξία & Ναύλος …κατονομαζόμενο λιμάνι προορισμού
 • CIF (Cost, Insurance and Freight): Αξία, Ασφάλεια & Ναύλος …κατονομαζόμενο λιμάνι προορισμού

Περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα:
https://www.kalagiakos-partner.eu/2019/11/20/incoterms-2020-1
https://www.kalagiakos-partner.eu/2019/11/20/incoterms-2020-2
https://www.kalagiakos-partner.eu/2019/11/20/incoterms-2020-3
https://www.kalagiakos-partner.eu/2019/11/20/incoterms-2020-4