Το Δικηγορικό Γραφείο Καλαγιάκος & Συνεργάτες, παρέχει υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες στους τομείς του Αστικού και Εμπορικού Δικαίου και έχει εκπροσωπήσει πολλές ελληνικές και αλλοδαπές επιχειρήσεις, αλλά και ιδιώτες αλλοδαπούς καθώς και έλληνες της διασποράς σε σχέση με υποθέσεις τους στην Ελλάδα. Λόγω της γνώσης και του γερμανικού δικαίου το γραφείο εκπροσωπεί κορυφαίες γερμανικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα.